DLPP

Psykolog psykoterapeut psykoterapi Stockholm

De flesta människor känner någon gång i livet behov av att prata med någon utomstående.

Det kan till exempel vara vid en akut kris eller livskris, problem i relationer, i arbetssituationen, oro för barnen, stress, ångest/oro, nedstämdhet eller beroendeproblematik.

Med hjälp av olika

psykoterapi

metoder arbetar en

psykolog psykoterapeut

för att främja utveckling eller undanröja hinder för utveckling.

Du hittar oss på Södermalm

Mats Wiman - leg. psykolog/ leg. psykoterapeut - Telefon: 070- 454 04 81

Mail: mats.wiman@dlpp.se