Psykoterapi i stockholm

Psykoterapi är en behandling som kan bedrivas individuellt

, i grupp, inom familjen, eller mellan paret. Behandlingen kan vara tidsbegränsad eller icke tidsbegränsad, den kan vara en kortare kontakt och den kan vara en längre.

Vanliga orsaker till att man söker psykoterapi är stress, oro, nedstämdhet, livskris, eller relationssvårigheter.

Men orsakerna kan även handla om mer diffusa svårigheter och en vilja att förstå sig själv bättre.

Psykoterapi är av olika delar symtomfokuserad

, relationsorienterad, och förståelsebaserad.

Det finns många olika skäl till att gå i psykoterapi och det finns många olika terapiformer att välja mellan. Det är av vikt att terapin är anpassad till person och problem.

Vi börjar därför alltid med ett första samtal för att förstå vad just ditt skäl är till att söka hjälp och stöd just nu, vilka dina förväntningar är, samt vad du vill uppnå med terapin.

Utifrån detta första samtal kommer vi tillsammans överens om vilket eller vilka problem vi ska fokusera på, och hur lång tid det kan tänkas ta.

Vi kan även komma överens om att

psykoterapi skall vara

en längre icke tidsbegränsad kontakt där du tillsammans med terapeuten successivt ökar förståelsen för dig själv

Vi har psykoterapi i Stockholm, Södermalm

Du hittar oss på Södermalm

Mats Wiman - leg. psykolog leg. psykoterapeut familjerådgivare - Telefon: 070- 454 04 81

Mail: mats.wiman@dlpp.se