Familjerådgivning Stockholm Stad

Familjerådgivning Nacka kommun

DLPP är godkänd som leverantör av familjerådgivning och ingår i

Stockholm Stads och Nacka Kommuns kundval för familjerådgivning.

Ni som är mantalsskrivna i Stockholm Stad och Nacka kommun kan söka familjerådgivning hos DLPP till ett reducerat arvode. Besökare betalar själva 450 kronor per par och besök.

Familjerådgivningen omfattas av starka krav på sekretess.

På Stockholm Stads och Nacka kommuns hemsida

kan du läsa

vidare om villkoren gällande familjerådgivning.

Du hittar oss på Södermalm

Mats Wiman - leg. psykolog leg. psykoterapeut familjerådgivare - Telefon: 070- 454 04 81

Mail: mats.wiman@dlpp.se