Handledning handledare StockholmHandledning ger möjlighet att reflektera

kring sin yrkesroll och olika specifika frågor.

Den bidrar till att skapa perspektiv och distans för att bibehålla den yrkesmässiga professionaliteten.

Vi erbjuder individuell – och grupphandledning.

Det kan t ex vara handledning till personal inom skola, såväl psykologer som övrig personal, eller personal inom olika slags omsorg samt handledning till chefer och medarbetare på företag och organisationer.

Du hittar oss på Södermalm

Mats Wiman - leg. psykolog leg. psykoterapeut familjerådgivare - Telefon: 070- 454 04 81

Mail: mats.wiman@dlpp.se