Krishantering kristerapi i Stockholm

Företag och organisationer kan drabbas av kriser av olika slag.

Det kan handla om rån, olyckor, kriser i verksamheten eller dödsfall bland medarbetare.

När en kris eller traumatisk händelse drabbar en eller flera medarbetare, kollegor eller chef, såväl under eller i anslutning till arbetet, då är det viktigt att snabbt få professionellt stöd med att hantera situationen.

Det är lika viktigt att ge ledningen adekvat handledning som att ge stöd till drabbade medarbetare.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med företag och organisationer i kris och erbjuder akut tillgänglighet för bedömning av och tillhandahåller adekvata insatser.

Dessutom har vi tillgång till ett nätverk av erfarna psykologer inom krishantering för större uppdrag.

Du hittar oss på Södermalm

Mats Wiman - leg. psykolog leg. psykoterapeut familjerådgivare - Telefon: 070- 454 04 81

Mail: mats.wiman@dlpp.se