Vad leg. psykolog och leg. psykoterapeut innebär

Utbildningen till psykolog innebär fem års grundutbildning samt ett års praktisk tjänstgöring under handledning.

Den är den mest gedigna utbildningen i kunskapen om människan - inte minst kunskapen om människans utveckling som psykologisk, biologisk, och social varelse.

Utbildningen till psykoterapeut i sin tur innebär en påbyggnad och specialisering i psykoterapeutisk behandling.

Den innebär tre år av studier och praktik under handledning.

En legitimationsgrundande utbildning innebär utöver detta en kontinuerlig granskning och lämplighetsprövning, vi arbetar under hälso- och sjukvårdslagen.

Som legitimerad är man ålagd att arbeta utifrån, och hålla sig à jour med, vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi har en unik kompetens att möta individer, grupper och organisationer.

De dubbla legitimationerna är en betydlig garant för kvalitet och patientsäkerhet.

Du hittar oss på Södermalm

Mats Wiman - leg. psykolog leg. psykoterapeut familjerådgivare - Telefon: 070- 454 04 81

Mail: mats.wiman@dlpp.se