Parterapi Stockholm

Vi träffar par och familjer i en och en halv timme per gång. Ofta räcker det med 3-5 möten.

Att få relationen med sin partner att fungera är inte alltid så lätt där av parterapi.

Varför det blir så är ibland svårt att förstå – det kan handla om känslor och tankar som blockerar möjligheten till kommunikation, eller ibland helt enkelt brist på tid och utrymme

Vid parterapi hos DLPP har paret möjlighet att arbeta tillsammans med en manlig och en kvinnlig terapeut. Samtalen är ett sätt att komma vidare i svårigheter som inte går att lösa på egen hand.

I mötet uppmärksammas och medvetandegörs samspelet, paret får möjlighet till ökad medvetenhet om hur de agerar och interagerar med varandra.

Samtalen blir ett gemensamt arbete i att utforska och försöka hitta möjligheter till förändring.

Parterapi kan hjälpa

med att få relationen att fungera bättre, hitta tillbaka till varandra, eller kanske separera på ett så bra sätt som möjligt.

Oftast brukar tre till fem samtal räcka, ibland behövs flera. Vi arbetar även med familjer.

Ta hjälp av parterapi, vi finns i Stockholm, Södermalm

Du hittar oss på Södermalm

Mats Wiman - leg. psykolog leg. psykoterapeut familjerådgivare - Telefon: 070- 454 04 81

Mail: mats.wiman@dlpp.se