Krishantering och kristerapi i Stockholm

En kris kan röra sig om förlust av närstående, olika typer av livskriser eller kriser i viktiga relationer. Att hamna i kris innebär att erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att bemästra en situation. Du känner stor osäkerhet, rädsla och ångest. De reaktioner som du drabbas av, är i regel helt normala, men du kan behöva stöd och hjälp för att bearbeta det som hänt. Att sätta ord på det som hänt har en strukturerande effekt när känslor och tankar far runt. DLPP erbjuder kristerapi, den är vanligen kortvarig med upp till tio behandlingstillfällen.

En händelse som definieras som en traumatisk kris ställer speciella krav på den som möter en drabbad individ. Exempel på traumatisk kris är: plötsligt dödsfall, olycka med skadade och/eller döda, rån, hot och våld situationer, grova kränkningar, katastrofer t ex naturkatastrof eller terrorattack.

För att möta händelsen erbjuder DLPP krishantering och kristerapi:

- Samtal hos legitimerad psykolog/psykoterapeut

- Psykoterapeut och terapeutisk inriktning väljs utifrån krisens karaktär.

- Inledningsvis görs en bedömning i syfte att optimera insatsen

- Vi arbetar också med specifika metoder avsedda för bearbetning av trauma.

Du hittar oss på Södermalm

Mats Wiman - leg. psykolog leg. psykoterapeut familjerådgivare - Telefon: 070- 454 04 81

Mail: mats.wiman@dlpp.se